Barn och unga rör sig idag på tok för lite för deras hälsas bästa. Killar har oftare någon regelbunden sport som de utövar, och av dem rör sig ca 23% minst en timma om dagen i jämförelse med tjejer, där bara 9% rör sig en timme om dagen eller mer. Detta är ett folkhälsoproblem och mycket av ansvaret ligger på föräldrarna, även om regeringen har lagt fram förslag om mer gympa i skolan som förhoppningsvis ska förbättra ungdomars hälsa och också deras prestationer i skolan. Forskning visar nämligen att det finns ett samband mellan mycket fysisk aktivitet och bra betyg, vilket förstås ger skolor ännu mer incitament till att öka andelen idrott i skolan. Men faktum kvarstår att mycket ansvar ligger på föräldrarna att se till att inte barnen fastnar med mobilen eller tv-spelet, och istället kommer iväg på en aktivitet.

Farorna med att sitta still

Att barn och unga ökar sin skärmtid är kanske inte något som förvånar någon. Tillgången på mobiler och surfplattor gör förstås att det är mycket lättare att fastna i slösurfande och att det blir jobbigt att hitta på mer krävande alternativ. För tonåringar har andelen personer som har en skärmtid på över 3 timmar om dagen fördubblats på mindre än tio år. En hel del beror där på föräldrarnas egna förhållande till mobilen, och det rekommenderas starkt att föräldrarna lever som de lär inför barnen och ungdomarna. Men att sitta och slöspela på mobilen är inte bara fördummande – studier visar att vi tappar IQ på det viset – utan det är också dåligt för den kropsliga hälsan. Vi behöver röra oss för att hålla kroppens muskelmassa uppe, och därför är det toppenbra att skaffa en aktivitet till barnen på en gång, om de inte har en.

Glädje och gemenskap i aktivitet

Det är inte bara kropp och knopp som mår bra av fysisk aktivitet, utan det gör hela sinnet. Barnen blir gladare av att röra sig, och de finner dessutom nya vänner bland dem som de utövar sin aktivitet tillsammans med. En hel del aktiviteter kräver också en del lagspelande och även fysisk beröring, vilket är jättebra för utvecklande av empati och andra positiva egenskaper. Glöm bara inte bort att ladda upp med lusschampo eftersom närkamp och kramande kan leda till snabb lusspridning. Med det avklarat kan ditt barn fullt få njuta av roliga och kreativa aktiviteter!