Ett alldeles för vanligt familjescenario har under lång tid varit att föräldrars arbetstider och barns och ungas fritidsaktiviteter krockar tidsmässigt, med en hel del stress som följd. Det kan vara svårt att hinna hem i tid efter jobbet, handla, laga mat och ha körningar till och från barnens träning eller andra fritidsaktiviteter. Liknande situationer uppkommer självklart även om föräldrarna studerar, varpå de ofta även behöver lägga mycket kvällstid på pluggande. Under sådana här omständigheter finns en överhängande risk för stress, som lätt påverkar vår hälsa negativt om den tillåts fortsätta.

Året 2020 är olikt alla andra, då vi världen över upplever konsekvenserna av en omfattande pandemi. I allt mörker så finns det dock ljusglimtar, och en av dem är det faktum att antalet jobb och studier som digitaliseras ökar kraftigt. För många innebär det möjligheter att arbeta hemifrån i större utsträckning än tidigare, vilket i sin tur innebär större möjligheter att få mer tid till både familj och övriga aktiviteter. Att välja en distansutbildning kan öppna upp för både mer familjetid men i längden också mindre stress. Är man anställd kan en tids tjänstledigt för studier, alternativt möjlighet att jobba mer hemifrån, vara av nytta även för företaget. För att göra den här omställningen hållbar krävs det dock flexibla chefer som inser värdet av hemarbete för de arbetstagare som upplever att det passar dem. Medarbetare som mår bra är även bra för företaget. Och föräldrar som mår bra är en grundval för att barnen ska må bra.