Ungdomar är en av de mest utsatta grupperna i samhället, därför är det viktigt att se till att de alltid har något att göra. Annars finns det risk att de hamnar snett med både kriminalitet och dåligt umgänge. Därför kommer denna artikel att titta på olika aktiviteter som kan vara bra för ungdomar där de får tillfälle att lära sig nya saker.

Sminkgrupp för tjejer

När det handlar om grupper för ungdomar kan det vara bra att först och främst kolla var vuxna och ungdomar kan träffas. Oftast finns det redan etablerade ungdomsgårdar där vuxna kan träffa barn och prata på veckodagarna. Istället för att låta ungdomar hitta på egna aktiviteter kan det vara bra att dela upp tjejer och pojkar i olika grupper då dem ofta har olika intressen. För tjejerna kan det vara bra att ha lektioner om smink och visa upp produkter Max Factor för att de ska få en insyn i hur man bäst kan sminka sig. Pojkar har oftast intressen som innefattar fysiska aktiviteter, speciellt när dem är i yngre åldrar.

Ta in föreläsare

En annan nyttig aktivitet för ungdomar är att ta in föreläsare som kan berätta om olika erfarenheter. Exempelvis kan det vara bra att ta in föreläsare inom ämnen som lyssnarna är intresserade av. För tjejer kan det vara bra att ta in föreläsare från företag som är experter på smink och hår exempelvis. Många ungdomar läser också bloggar väldigt aktivt, vilket gör att bloggare kan vara bra att hyra in.