En nyttig och rolig aktivitet som du som förälder kan göra med ditt lilla barn är att gå på babysim. De allra flesta kommunerna har möjlighet till babysim. Oftast är det terminsvis uppdelat på en gång i veckan i tio veckor. Detta är en bra aktivitet för att stärka barnets vattensäkerhet, självförtroende och motorik.

Hur går det till på babysim?

Genom att använda lekar, sånger och ramsor ska barnet kunna leka och vistas i vattnet på ett avslappnat och odramatiskt sätt med stöd av sin förälder. Barn tycker om att härma och därför tittar de på alla andra runt omkring, både på simläraren och på de andra barnen då babysim genomförs i grupp. Tanken är att barnet så småningom ska kunna ta sig i vattnet själv, vara under vattenytan och kunna ta sig fram till kanten av bassängen och hålla sig fast där. Babysim genomförs på vattendjup där barnet inte bottnar.

Mål med babysim

Babysim har som målsättning att genom inspirerande och roliga leklektioner fånga upp barnets intresse för vatten. Syftet är också att barnet, genom social samvaro med den vuxna, ska få större säkerhet i och omkring vatten genom en bättre vattenvana. Babysimmet ska utgå ifrån barnets mognad.

Definitionen av babysim är enligt Svensk Simidrott “verksamhet för barn från 3 månader upptill 2 år som tillsammans med vuxen vägleds genom lek och målrelaterade övningar till att upptäcka glädje med och respekt för vatten”. Babysim ska vara helt utan prestationskrav och med barnets mognad och individuella förutsättningar i fokus.

Vem kan gå på babysim?

Alla barn upp till två års ålder kan deltaga i babysim tillsammans med en vuxen. Oftast är det barnets mamma eller pappa som följer med, eller annan vårdnadshavare. Barnet måste vara över tre månader gammalt, väga över 4 kilo och ha en helt läkt navel. Innan babysimmet börjar är det dessutom bra om barnet är vant vid vattentemperaturen på lägst 32 grader, vilket kan övas hemma i badkaret eller badbaljan genom att du som förälder gradvis vänjer barnet vid att bada i något kallare vatten. Använd en termometer för att hålla koll på vattnets temperatur. Är barnet inte vant vid temperaturen kommer det att uppleva vattnet som ganska obehagligt och frysa istället för att ha roligt. Att bada när du fryser är aldrig roligt, inte för ett litet känsligt barn heller.

För barn under 8 månaders ålder är maxtiden i bassängen 30 minuter och för barn mellan 8 månader och 2 år är det 45 minuters lektioner eller vattenlek som gäller.

Vem kan leda babysim?

Babysim ska ledas av en utbildad instruktör som är över 18 år gammal och som har avslutat en babysimutbildning med 40 teoretiska studietimmar och 30 praktiska lektionstillfällen. Instruktören ska också inneha giltig och godkänd HLR-utbildning (hjärt- lungräddning) samt livräddande första hjälp till barn. Detta gör att du som förälder kan känna dig trygg med ditt barn i vattnet eftersom den som leder lektionen har kunskaper i livräddning på just mindre barn, om olyckan skulle vara framme.