Den öppna förskolan är en för många viktig träffpunkt där barnen får en chans att träffa andra barn och du som vuxen får träffa andra föräldrar. Det är en viss pedagogisk verksamhet med aktiviteter och fokus läggs på social samvaro för barn upp till skolåldern. Det leks, ritas, stojas och stimmas och det finns oftast fika till billigt självkostnadspris när energidepån behöver fyllas på.

Var hittar man en öppen förskola?

Öppen förskola finns i BVC’s, Barnavårdscentralens, regi men även Svenska Kyrkan, andra kyrkor och organisationer bedriver öppen förskola. Uttrycket Kyrkans Barntimmar kanske du har hört? Det var en öppen förskola innan begreppet öppen förskola ens fanns.

Den öppna förskolan är till för alla som vill komma dit och inte har nått skolåldern ännu, och det kostar ingenting. Det är drop-in under en viss tid vissa dagar i veckan och det är för både mammor och pappor med barnen.

Satsning för integration

Det finns många föräldrar som av olika orsaker är mer eller mindre isolerade i hemmet och som inte träffar så många andra människor under dagarna. Barnen kanske inte heller har så många kompisar, och då kan en öppen förskola vara en perfekt plats att komma till för att få lite stimulans och leka med saker som inte finns hemma eller pyssla med pärlplattor, glitter och färgpennor. Många av dem som är mest isolerade och lever med utanförskap är invandrare och deras barn. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har gjort en satsning för integration och språk via den öppna förskolan för att främja att utrikes födda föräldrar kan få stöd och råd i sin föräldraroll. Detta ger också en chans att öva på svenska språket, skaffa vänner och få en social samvaro med andra föräldrar. Det är med andra ord inte endast barnen som har nytta av den öppna förskolan.