Att läsa och tala med sina barn är väldigt viktigt för att stimulera deras talspråk, ordförståelse och ordförråd. Det är inte bara en mysig stund för förälder och barn tillsammans, utan även en stund fylld av omedvetet lärande. Börja med färgglada bilder redan när barnet är bebis och läs, peka och gör rörelser med dina händer. Det fångar barnets intresse och det kommer med tiden att vilja gripa tag i dina händer, upprepa rörelserna och titta på dig. Kanske även jollra och härma.

Att läsa eller inte läsa

  • För att klara dig bra i ditt dagliga liv som vuxen och kunna uttrycka dig och förstå text, nyheter och instruktioner behöver du ett ordförråd på minst 50 000 ord.
  • En 17-åring som har läst böcker och lyssnat på texter regelbundet i sitt liv har i snitt ett ordförråd på 50 000 – 70 000 ord.
  • En 17-åring som inte har läst eller lyssnat så mycket på texter har i snitt ett ordförråd på runt 15 000 – 17 000 ord. En 17-åring är snart 18 och myndig och ska kunna klara en hel del saker själv i livet.

Jämför 50 000 ord med 17 000 ord och du inser snabbt att det är dags att plocka fram barnböckerna och börja läsa för din baby med en gång.