En sysselsättning för äldre barn, tonåringar och unga människor är fritidsgården. Ofta har fritidsgården olika öppettider för olika åldrar så att de unga ska ha mest utbyte av att vara där. Ju äldre desto senare på kvällen. Fritidsgården är en samlingsplats där det alltid finns tillgänglig personal att prata med samt saker att göra.

Erbjuder aktiviteter

Fritidsgården har som uppgift att vara en samlingsplats och en träffpunkt. De allra flesta fritidsgårdar har någon form av caféverksamhet med billiga priser och aktiviteterna som finns varierar från gård till gård. Ofta finns möjlighet till biljard, tv-spel, pingis och även lite pyssel. Under skolloven brukar även fritidsgårdarna bjuda på temadagar, utökade aktiviteter och kanske till och med dagsutflykter som kan vara vad som helst som en skidresa, en tur till ett större badhus, ett äventyrsland eller liknande. Inte sällan anordnas det discon för barn i grundskoleåldrarna.

För äldre besökare

För alla dem som är äldre och har gått ut grundskolan är discon och pyssel inte lika spännande. Här kan det istället erbjudas matlagning, julpyssel som pepparkaksbakning eller olika turneringar. Flera fritidsgårdar har årliga fotbollsturneringar för att engagera ungdomarna.

Motverka ensamhet

Genom att fritidsgården finns tillgänglig kan den motverka ensamhet, skadegörelse och kriminalitet eftersom ungdomarna får en plats att samlas på och umgås med varandra och med fritidsledarna. Utbildade fritidsledare finns på plats och de försöker alltid stötta och hjälpa dem som är ensamma och som kanske mår dåligt. Det är inte alltid ungdomar känner att de har någon att prata med, men genom en bra kontakt med en duktig fritidsledare kanske de vågar berätta hur de mår och att ungdomen och fritidsledaren tillsammans kan hjälpas åt att hitta en lösning eller vända sig mot rätt håll för att få hjälp om det behövs.

Fritidsgården är mer än bara en lekplats för äldre barn. Det kan vara en viktig social träffpunkt och ett ställe där barnet kan anförtro sig åt en vuxen om behovet finns. Fritidsgårdarna är viktiga och behöver snarare mer resurser istället för att läggas ner.