Barn som har idrottat som yngre kan få andra intressen längre fram, men många av dem fortsätter inom sin idrottsförening. Vissa tar till och med steget till att bli ledare för de yngre barnen och håller i knatteundervisningen eller hjälper till med densamma. Det är ett utmärkt sätt att lära sig att ta ansvar och utvecklas som människa. En del ungdomar försöker satsa på sitt idrottsintresse med idrottsgymnasium och högre tävlingsambitioner.

Främjar välmåendet

Eftersom idrottsvärlden förespråkar att idrott och alkohol, droger och nikotin inte går ihop kan det även ha en bra effekt på ungdomarna och det kan försena deras alkoholdebut något. De får genom sin träning även ett hälsosammare liv både fysiskt och psykiskt, och genom att hamna i de övre tonåren kan de dessutom börja träna desto hårdare med större påfrestningar och belastningar. Det ger en bra fysik som de kommer att ha stor nytta av under livet.

Sammanhållning

Idrottsklubben är inte bara de fysiska fördelarna utan erbjuder även en samlingsplats där alla har ett gemensamt intresse. Det handlar också om att åka iväg och titta på tävlingar och matcher som åskådare eller supporter, och att intresset förenar människor från olika kulturer och länder. En fotbollsresa för att titta på Champions League är roligt oavsett hudfärg. Idrott ger ofta bra värderingar i livet för ungdomarna.